Jak pisać animacje w React? Uwaga! Animuję koło! - CSS vs framer-motion.