Jak pisać aplikacje w RxJS? Co to jest observable?