Jak tworzyć i animować listę w React? Uwaga! Animuję listę! - CSS vs framer-motion.