Przetwarzanie strumieni z RxJS i redux-observable

Czym jest RxJS?

RxJS to biblioteka JavaScript pozwalająca programować reaktywnie. Jest to alternatywa do pisania kodu opartego o callbacki. RxJS tworzy i przetwarza strumienie danych, a Twoim zadaniem jest reagowanie na dane w nim zawarte i odpowiednie komponowanie wielu strumieni ze sobą. Jest to powiązane z programowaniem funkcyjnym, czyli dość trudną sztuką, ale przynoszącą benefity. Kodu jest mniej, a kiedy już zrozumiemy o co chodzi, widzimy wiele możliwości. Pisanie staje się przyjemnością 🍻

Continue reading „Przetwarzanie strumieni z RxJS i redux-observable”